Seleccionar página

Hoxe rexistrouse a carta enviada ao Reitor da Universidade de Vigo en referencia ao Recurso presentado o pasado 20 de marzo, solicitando que se tomen  as medidas oportunas para modificar a convocatoria e adaptalas á Lei de Deporte de Galicia,  xa que a devandita convocatoria incumpre o artigo 72 da devandita Lei, ao non incluír nas bases ningún requisito, Parece un contrasentido que a mesma universidade que forma profesionais, graduados/as en Ciencias da Actividade Física e o Deporte. Onde se lle fai saber que é un contrasentido que a mesma universidade que forma profesionais, graduados/as en Ciencias da Actividade Física e o Deporte,/as non confíe neles para desempeñar un posto de traballo para o que recibiron unha formación específica. Accede a carta