Seleccionar página

Peritaxe de probas físicas de acceso a policía local.

 • Lugar: Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.
 • Datas: 23, 24 e 25 de marzo de 2021 (*pendente de confirmar)
 • Xornada: Completa (*pendente de concretar horario).
 • Reunión previa obrigatoria: 18 de marzo (*pendente de concretar horario).

Precísanse persoas colexiadas que poidan participar como peritos e tamén persoas precolexiadas/estudantes CCAFD para informar e acompañar aos aspirantes.

Criterios prelación peritos

 • Colexiación (exercente)
 • Experiencia en peritaxes para o colexio
 • Integrante da Guía de Peritos Xudiciais
 • Dispoñibilidade
 • Proximidade de residencia

Criterios prelación acompañantes

 • Colexiación
 • Precolexiación
 • Alumnado CCAFD
 • Dispoñibilidade
 • Proximidade de residencia

* O COLEF Galicia organizará o xantar de cada día, certificará as funcións e compensará económicamente as tarefas a realizar (acompañamento/peritaxe).

 

O COLEF Galicia dispón de recursos propios e dunha rede de colaboradores para a realización dos seguintes servizos para entidades públicas autonómicas (consellerías), provinciais (deputacións) e locais (concellos, mancomunidades); e privadas (federacións, fundacións, clubes, asociacións, empresas, particulares…)

Cursos de formación

 

Emocións e deporte

Avaliación da condición física

Actividades físicas para persoas maiores

Hábitos saudables e exercicio físico para todas as idades

Formación en primeiros auxilios e desfibrilación (DESA)

Novos métodos de adestramento e preparación física

z

Conferencias e campañas de sensibilización

 

 O deporte na muller

Os valores que transmite o deporte

Actividade física para mellora da calidade de vida

Estudos de viabilidade e asesoramento

 

Instalacións deportivas en proxecto ou en uso

Escolas deportivas (creación, organización…)

Pregos para prazas, concursos, proxectos, eventos deportivos

Probas deportivas (aspectos de seguridade, normativa…)

Calidade nos servizos deportivos

 

Disposición de xuíces e xurados

 

Probas deportivas e oposicións:

Policía local

Bombeiros

Prácticos de porto

Disposición de peritos xudiciais

 

Procesos xurídicos

Asesoría

Solicitude de Servizos


X