Seleccionar página

O COLEF Galicia dispón de recursos propios e dunha rede de colaboradores para a realización dos seguintes servizos para entidades públicas autonómicas (consellerías), provinciais (deputacións) e locais (concellos, mancomunidades); e privadas (federacións, fundacións, clubes, asociacións, empresas, particulares…)

Cursos de formación

 

Emocións e deporte

Avaliación da condición física

Actividades físicas para persoas maiores

Hábitos saudables e exercicio físico para todas as idades

Formación en primeiros auxilios e desfibrilación (DESA)

Novos métodos de adestramento e preparación física

z

Conferencias e campañas de sensibilización

 

 O deporte na muller

Os valores que transmite o deporte

Actividade física para mellora da calidade de vida

Estudos de viabilidade e asesoramento

 

Instalacións deportivas en proxecto ou en uso

Escolas deportivas (creación, organización…)

Pregos para prazas, concursos, proxectos, eventos deportivos

Probas deportivas (aspectos de seguridade, normativa…)

Calidade nos servizos deportivos

 

Disposición de xuíces e xurados

 

Probas deportivas e oposicións:

Policía local

Bombeiros

Prácticos de porto

Disposición de peritos xudiciais

 

Procesos xurídicos

Asesoría

Solicitude de Servizos


X