Seleccionar página

O COLEF Galicia dispón de recursos propios e dunha rede de colaboradores para a realización dos seguintes servizos para entidades públicas autonómicas (consellerías), provinciais (deputacións) e locais (concellos, mancomunidades); e privadas (federacións, fundacións, clubes, asociacións, empresas, particulares…)

Cursos de formación

 

Avaliación da condición física

Preparación física para a saúde

Actualización en xestión deportiva

Actividades físicas para persoas maiores

Hábitos saudables e exercicio físico para todas as idades

Formación en primeiros auxilios e desfibrilación (DESA)

Novos métodos de adestramento e preparación física

z

Conferencias e campañas de sensibilización

 

 O deporte na muller

Os valores que transmite o deporte

Actividade física para mellora da calidade de vida

Estudos de viabilidade e asesoramento

 

Instalacións deportivas en proxecto ou en uso

Escolas deportivas (creación, organización…)

Pregos para prazas, concursos, proxectos, eventos deportivos

Probas deportivas (aspectos de seguridade, normativa…)

Calidade nos servizos deportivos

 

Disposición de peritos técnicos (probas deportivas, oposicións, certificacións...)

 

Asesoramento

Xuíces de proba

Tribunais técnicos

Policía, bombeiros, prácticos de porto

Disposición de peritos xudiciais

 

Asesoramento

Tribunais técnicos

Solicitude de Servizos