O COLEF Galicia dispón de recursos propios e dunha rede de colaboradores para a realización dos seguintes servizos para entidades públicas autonómicas (consellerías), provinciais (deputacións) e locais (concellos, mancomunidades); e privadas (federacións, fundacións, clubes, asociacións, empresas, particulares…)

Cursos de formación

 • Emocións e deporte
 • Avaliación da condición física
 • Actividades físicas para persoas maiores
 • Hábitos saudables e exercicio físico para todas as idades
 • Formación en primeiros auxilios e desfibrilación (DESA)
 • Novos métodos de adestramento e preparación física
 • . . .
z

Conferencias e campañas de sensibilización cara aos saúde e o deporte

 • O deporte na muller
 • Os valores que transmite o deporte
 • Actividade física para mellora da calidade de vida
 • . . .

Estudos de viabilidade e asesoramento

 • Instalacións deportivas en proxecto ou en uso
 • Escolas deportivas (creación, organización…)
 • Pregos para prazas, concursos, proxectos, eventos deportivos
 • Probas deportivas (aspectos de seguridade, normativa…)
 • Calidade nos servizos deportivos
 • . . .

Disposición de xuíces e xurados para probas deportivas e oposicións

 • Policía local
 • Bombeiros
 • Prácticos de porto

Disposición de peritos xudiciais para procesos xurídicos ou de asesoría

Solicitude de Servizos


X