Seleccionar página

O Consejo COLEF solicita á Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional que se adopten as medidas oportunas a fin de elaborar unha regulación normativa que inclúa, entre as titulacións que habilitan para a docencia das materias de Anatomía Aplicada e Artes Escénicas e Danza, tanto no ensino público como na privada, ás persoas tituladas universitarias en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ( CAFyD) pertencentes á especialidade de Educación Física.

Accede ao comunicado