Parabéns ao Concello de Nigrán pola convocatoria posto que cumpre coas máximas garantías de cualificación e categoría profesional, titulación de Grao en Ciencias da AF e do Deporte, o grupo profesional é o máximo A1, e a praza fixa.

Convocatoria para a cobertura dunha praza de técnico/a de deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre.

Accede á convocatoria e ás bases

O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 18 de febreiro do 2020

 


X