Seleccionar página

Convocatoria e bases reguladoras para a contratación dun/unha monitor/a deportivo/a para o ximnasio municipal, persoal laboral temporal a xornada parcial, polo sistema de concurso.

BASES

Prazo presentación das solicitudes: 5 días naturais que contarán a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP

Boletín Oficial da Provincia de Ourense do 12/03/2024