Seleccionar página

A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, na súa reunión do pasado 12 de xuño de 2020 e en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 29º dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA para o vindeiro sábado 30 de xuño ás 19:00, de xeito telemático a través da plataforma Zoom. Todas as persoas colexiadas recibiron unha ligazón para o acceso. Se non a recibiches contáctanos.

Memoria Técnica 2019

Memoria Económica 2019