A Xunta de Goberno do COLEF Galicia, na súa reunión do pasado 1 de febreiro de 2020 e en cumprimento das atribucións que lle confire o artigo 29º dos Estatutos vixentes, acordou convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA para o vindeiro sábado 14 de marzo de 2019 ás 17:00 horas, no salón de actos do Pazo da Cultura de Carballo (Rúa Pan s/n)

ACCEDE A CONVOCATORIA

Memoria Técnica 2019

Memoria Económica 2019


X