Seleccionar página
SXD/Fundación Deporte Galego, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública ofertan dous cursos destinados específicamente aos técnicos deportivos locais
.  O prazo da matrícula remata o 15 de febreiro.
 
 FC19015 – Cara a un concello activo e saudable.
 https://egap.xunta.gal/fichacurso/index/FC19015
 FC19014 – Avaliación da condición física saudable
 https://egap.xunta.gal/fichacurso/index/FC19014

X