Seleccionar página

[Vía Consejo COLEF: 06/05/2024]

En cumprimento do artigo 11 da ‘Lei 2/1974, do 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais’, o Consejo COLEF publica, como vén sendo habitual, a súa Memoria Anual no primeiro semestre do ano. Grazas a este documento poderá valorar en por si o traballo que se realiza desde a corporación estatal en prol da profesión, os seus profesionais e, sobre todo, para que a cidadanía reciba servizos de Educación Física e Deportiva de calidade prestado por persoal cualificado.

Tal e como indica D. Vicente Gambau, presidente da Organización colexial no informe principal desta Memoria «no ano 2023 comezaba da mellor maneira posible: cunha nova Lei do Deporte que por fin identificaba a profesión na súa Disposición Final Sexta, e que tamén sinalaba o dereito da cidadanía para recibir servizos deportivos por profesionais cualificados (artigo 22.1 i). Pero non só iso, senón que tamén esta norma recoñece o concepto amplo de “deporte” similar ao que expresa o Consello de Europa; dá o rango de dereito por lei á práctica físico-deportiva e revístea de esencialidad; e recupera a educación física do artigo 43.3 da Constitución Española como unha intervención máis aló da escola, é dicir, durante todas as etapas da vida. Culminaba así o arduo traballo de varios anos para que a nova Lei do Deporte fose para todas e todos, e non só para quen compite no marco das federacións deportivas.»

Con todo, a situación política non axudou ao cumprimento do establecido na DF6ª. Durante o primeiro semestre do ano, a maioría das Comunidades Autónomas atopábanse inmersas nunhas eleccións territoriais en clave estatal que impulsaron, cos seus resultados, un adianto de eleccións xerais que frearon, practicamente, calquera avance no desenvolvemento regulamentario da Lei do Deporte polo complexo contexto político.

Tras un longo proceso de investidura que finalizou en novembro cun novo Goberno de coalición, permitiuse ter a certeza de que o Anteproxecto de Lei de ordenación profesional no deporte terá continuidade, e non só pola intención política de que sigan completándose os fitos marcados nos catro anos anteriores, senón porque se consolidou como unha medida que se vai a levar a cabo, porque, ademais de recollerse na maioría dos programas electorais dos principais partidos con representación estatal, inclúese como un dos puntos de interese dentro do acordo programático do novo Executivo.

A pesar deste “bloqueo” político e lexislativo, e tal e como verá reflectido ao longo da Memoria o traballo no seo da Corporación foi inxente: cun total de 278 actos e reunións, 25 participacións en trámites normativos, 145 actualizacións lexislativas comunicadas, 152 notas de prensa, 17 campañas propias, 109 mencións en medios e varias colaboracións, así como a creación do Xestor Documental onde poderá acceder a toda a documentación elaborada. É dicir, o Consello COLEF seguiu traballando a un bo ritmo, xerando de contidos que redundan no recoñecemento da profesión e posta ao día dos seus profesionais.

Non dubide en acceder á Memoria Anual corporativa e valore en por si o traballo que levamos a cabo en defensa duns servizos de Educación Física e Deportiva profesionais e de calidade.

MEMORIA ANUAL 2023 DO CONSEJO COLEF – DESCARGA

QUE ATOPARÁS NA MEMORIA ANUAL 2023?

1. Informe de presidencia.

2. Organización institucional.

3. Información económica e orzamentaria.

4. Datos de colexiación.

5. Sistema de formación universitario.

6. Mercado de traballo.

7. Reclamacións, denuncias e irregularidades.

8. Actualización lexislativa.

9. Comunicación e proxectos.

10. Informe REEFD.

11. Premios e distincións.

Anexos:

• Anexo 1: Estatísticas e Evolución Colexial, 2023.

• Anexo 2: Mercado de traballo de persoas tituladas universitarias en CAFyD, 2023.

• Anexo 3: Ocupacións do sector deportivo máis demandadas por CAFyD, 2023.

• Anexo 4: Libros contables exercicio 2023.