Seleccionar página

INFORMACIÓN:

En primeiro lugar moitas grazas pola túa desinteresada colaboración neste proxecto impulsado de xeito colaborativo por entidades do eido da saúde e o benestar (ANEDIA, COLEF Galicia, COP Galicia e CODINUGAL), que leva por título “Estudo da contorna e hábitos saudables entre a poboación infantil e xuvenil con diabetes tipo 1”, e que pretende “Analizar as condicións básicas de vida e hábitos saudables da poboación infantil e xuvenil galega con diabetes tipo 1″, que poida servir de soporte para a elaboración dunha guía de hábitos saudables posterior”.

INSTRUCIÓNS:

  • Este formulario vai dirixido a persoas con diabetes tipo 1 que teñan entre 3-18 anos. No caso necesario, será unha persoa adulta (pai, nai, titor/a) quen lle axude nas respostas, ou directamente o cubra ela mesma.

  • A participación estará aberta ata o día 05.09.2023 (23:59h)

 

CUBRIR FORMULARIO