Seleccionar página

8º Congreso Internacional de Readaptación y Prevención de Lesiones en la Actividad Física y el Deporte, y el 6º Congreso de Salud y Ejercicio Físico – JAM Sports

01abr1:00 am10(abr 10)1:00 am8º Congreso Internacional de Readaptación y Prevención de Lesiones en la Actividad Física y el Deporte, y el 6º Congreso de Salud y Ejercicio Físico – JAM Sports

Detais do evento

Obxectivos do Congreso:

Crear un marco de encontro entre profesionais vinculados ao sector deportivo, que permita interactuar e propoñer estratexias que incidan no descenso das posibles lesións.

Contribuír a fomentar a colaboració n entre o staff mé dico, os adestradores, os preparadores fí sicos, fisioterapeutas e os readaptadores na elaboració n de propostas de intervenció n multidisciplinares de prevención e reentrenamiento funcional.

Vivenciar o coñecemento de diferentes áreas de traballo e o seu correspondente integració n na construcción de tarefas funcionais nas áreas da saúde e o alto rendemento.

Froito do convenio asinado entre o COLEF CV e JAM SPORTS, os Colexiados/as dos distintos COLEF’ s de España, poderanse beneficiar dun desconto de 25€ sobre a tarifa regular de 75€, mediante a asignación dun código persoal e dun só uso que permitirá a inscrición ao Congreso en modo tarifa reducida de 50€.

 

 

Máis

Tempo

1 (Venres) 1:00 am - 10 (Domingo) 1:00 am