Seleccionar página

Axudas ONLs A Coruña para o fomento de actividades físicas e deportivas

04marTodo o día24Axudas ONLs A Coruña para o fomento de actividades físicas e deportivas

Detais do evento

Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é fomentar e apoiar a realización de actividade física e deportiva por parte das entidades deportivas sen ánimo de lucro do termo municipal da Coruña durante o exercicio 2021.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as entidades deportivas sen ánimo de lucro constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede social ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas.

Máis

Tempo

marzo 4 (Xoves) - 24 (Mércores)