Seleccionar página

CURSO DE ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA AO SALVAMENTO E SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS E ESPAZOS NATURAIS - CONCELLO DE FERROL

09abrTodo o día19CURSO DE ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA AO SALVAMENTO E SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS E ESPAZOS NATURAIS - CONCELLO DE FERROL

Detais do evento

O Concello de Ferrol, por medio da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para a formación de certificados de profesionalidade, convoca un Curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas e espazos naturais para alumnos xa titulados no Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Técnicos de Actividade Físico Deportivas.

Os aspirantes deberán presentar a seguinte documentación no rexistro electrónico do Concello (rexistro@ferrol.es) no prazo de 10 días naturais dende a publicación das presentes bases no  BOP A CORUÑA NÚMERO 65 DO VENRES, 9 DE ABRIL DE 2021 

Máis

Tempo

abril 9 (Venres) - 19 (Luns)