Seleccionar página

Ante a situación provocada pola COVID-19 e as consecuencias na confianza da cidadanía e os servizos profesionais, o COLEF Galicia xa está traballando para que os Educadores/as Físico Deportivos/as colexiados/as poidan obter un selo que garantice a seguridade nos seus servizos profesionais. O COLEF Galicia concederá a licencia de uso coa denominación “EFD PRO©– Servizos Profesionais Seguros”.

Xa existe un primeiro borrador pero iranse establecendo diversas fases de desenvolvemento deste novo servizo, facendo partícipe á colexiación da súa elaboración para que poida estar operativo no menor tempo posible.