Seleccionar página

  que son os premios

O obxecto dos premios é dar traslado á sociedade do traballo de persoas de recoñecido prestixio nos diversos ámbitos da actividade profesional físico-deportiva galega, premiando a aquelas que, no exercicio da súa actividade e ao longo da súa traxectoria profesional, teñan contribuído a impulsar ou difundir os valores da actividade físico-deportiva e de forma extraordinaria á garantía dos intereses da cidadanía na prestación de servizos físico-deportivos e á defensa desta organización colexial, da profesión ou dos seus membros colexiados.

CATEGORÍAS

DOCENCIA

DIRECCIÓN E XESTIÓN DEPORTIVA

RENDEMENTO DEPORTIVO

SAÚDE

SOCIAL

ESPECIAL

k

Tipos de Premios

Os Premios COLEF Galicia serán convocados anualmente. Habería dous tipos de premios: POR ESPECIALIDADES E ESPECIAL

 

Proposta de candidaturas

 O prazo de presentación de candidaturas: 3-13 de febreiro de 2023

 

Quen pode presentar un candidato/a?

As candidaturas poden ser presentadas por un/unha ou varios/as educadores/as físico deportivos/as, non estando admitidas as candidaturas en nome propio.