Seleccionar página

Cada ano os procesos de acceso aos corpos de policía seguen igual ou máis concorridos que os anteriores, con todo, en relación ás probas físicas que se definen, obsérvase nas convocatorias a nivel estatal, autonómico e local, unha falta de estandarización e de evidencia científica que xustifique unhas ou outras eleccións, tendo en conta que as Administracións Públicas son as primeiras interesadas en que a selección de persoal responda ao que os seus servizos públicos necesitan. Expúxose estudar as características das probas físicas para o acceso á policía, comparándoas dentro do seu propio ámbito e con outros servizos públicos de emerxencias. Mediante unha procura bibliográfica atopáronse 27 artigos relacionados, e 40 convocatorias públicas de emprego entre os anos 2019-2021.Observouse que as probas máis comúns son as de resistencia aeróbica e forza para o acceso a policía, e que se realiza unha x=4,3 probas, maioritariamente con 2 intentos para poder superalas. A función de competencia técnica non queda garantida dentro dun tribunal, polo que se abre a posibilidade, aínda que de maneira moi dispar, a que un asesor especialista, normalmente sen determinar a súa cualificación, poida axudar no proceso. É necesario seguir mellorando os procesos selectivos desde o apartado de aptitude física, e axustar os requisitos dos corpos de policía en función das súas propias necesidades.

Estudo realizado por #EFD do COLEF Galicia:

Roberto Silva Piñeiro (col. 11.215), Javier Carballo López (col. 57.126), Pablo Alonso Dávila (col. 54.519), Alfonso Castro Bermúdez (col. 61.483), Andrea Bas Fernández (col. 62.786), Hugo Suárez Vázquez (col. 6.908) e Diego Vilas Casal (col. 56.399) | REEFD, 2023, trimestre 2.

ACCEDE A PUBLICACIÓN COMPLETA