Código deontolóxico

Os nosos colexiados ríxense polo Código Deontolóxico pola Asociación Europea da Educación Física (EUPEA) en 2010 e actualizado en abril de 2016. Actualmente estase a traballar nun propio que integre tódolos ámbitos que abarca a actividade profesional colexiada da Educación Física e o Deporte.

CÓDIGO DEONTOLÓXICO

Carné profesional


X