Seleccionar página

No que se refire ás probas de esforzo con espirometría, o Consejo COLEF recomenda que:

  • Se solicite á persoa para avaliar, previamente á valoración da condición física, ter un resultado negativo nun test recente por COVID-19 (tres días anteriores á proba).

  • Sempre que sexa posible, estas valoracións realizaranse en espazos ao aire libre, procurando evitar os espazos pechados nos que, en caso de ser necesario o seu uso, extremaranse as precaucións (seguridade, ventilación, limpeza, etc.) recomendadas polas autoridades.

  • Realizar a desinfección e tratamento de todos os equipamentos entre proba e proba de acordo ás indicacións das autoridades e do fabricante, extremando a seguridade tanto da persoa avaliada como da avaliadora.

  • Ter en conta que as persoas que padecesen COVID-19 deben ser avaliadas previamente por un/ha médico do deporte, debido ás evidencias preliminares sobre secuelas cardíacas, polo que os/as educadores/as físico deportivos/as deben absterse de realizar calquera valoración da condición física sen este paso previo.

Doutra banda, en relación coa implementación de programas de exercicio físico e o retorno á práctica físico-deportiva de toda a cidadanía, lémbrase a todos/ as os/ as EFD que, ante a posibilidade de que existan persoas que de forma leve ou asintomática puidesen cursar a COVID-19, e dado que aínda se descoñece completamente a extensión das posibles alteracións e a implicación do proceso inflamatorio ocasionado polo virus, deben actuar con especial prudencia á hora de implementar actividades de carácter vigoroso e intenso.

Acceder ao comunicado completo