Seleccionar página

O COLEF Galicia vén de presentar un recurso contra as bases do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral interino dunha persoa para o posto de programador/a monitor/a deportivo/a para o Concello de Lalín. “Anuncio relativo á oferta de emprego público do Concello de Lalín para o ano 2019”, por aprobación da Xunta de Goberno Local o día 20 de xaneiro de 2020”, e publicado no BOPPO nº 24 de 5 de febreiro de 2020. Onde non se refiren funcións nin requiren titulacións para o posto de programador-monitor deportivo ofertado

A Corporación colexial reclama que se solicite unha titulación oficial e axeitada á praza,

Accede ao recurso presentado