Seleccionar página

Conforme o establecido na convocatoria de 15 de outubro e realizadas as entrevistas correspondentes, o órgano de selección resolveu propoñer a contratación de Diego Vilas Casal, colexiado 56.399, como Xerente interino do COLEF Galicia.