Seleccionar página

Rexistro COLEF O proceso de colexiación conleva dous pasos, que permitirán a posteriori o acceso a dúas páxinas web: autonómica e nacional. O primeiro é rexistrarse na páxina do COLEF Galicia, cubrindo os datos e condicións previas que se lle solicitan, e a continuación enlázase co rexistro na páxina do Consejo COLEF, achegando a información e documentación requerida para poder colexiarse. Aconséllase empregar o mesmo usuario (correo electrónico) e contrasinal nos dous rexistros para facilitar que os poida recordar mellor. Se vostede xa está rexistrado nesta páxina (COLEF Galicia), simplemente identifíquese a continuación. Moitas grazas.

Primeiro deberá estar rexistrado en COLEF Galicia

O rexistro no COLEF para Colexiarse na Galiza require duns documentos e dunhas aceptacións adicionáis, por iso solicitámoslle que primeiro se rexistre dende a nosa páxina, para logo finalizalo rexistro no COLEF.

Se vostede xa está rexistrado nesta páxina, simplemente identifíquese a continuación.

Moitas grazas.