Seleccionar página

Referencia: AD2001-X05-187-AX2-TC-01
Nº de prazas: 1
Corpo/categoría: Profesor/a axudante doutor/a
Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal
Departamento: Didácticas Especiais
Titulación: Doutor
Centro de traballo: 202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)
Dedicación: Tempo completo
Duración contrato: Curso completo                                                                                                                                                                                                                                                                           Perfil/docencia:
[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):
G120601 Educación física e a súa didáctica na educación primaria
[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):
G110922 Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación
infantil
Observacións: Baremo I

Referencia: AD2001-X05-245-AX2-TC-01
Nº de prazas: 1
Corpo/categoría: Profesor/a axudante doutor/a
Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Departamento: Didácticas Especiais
Titulación: Doutor
Centro de traballo: 202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)
Dedicación: Tempo completo
Duración contrato: Curso completo
Perfil/docencia: [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):
G050201 Anatomía humana: Anatomía e kinesioloxía humana
M163107 Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión dos Interesados
M163113 Seguemento, Control e Peche do Proxecto
Observacións: Baremo I

Referencia: AD2001-X05-245-AX2-TC-02
Nº de prazas: 1
Corpo/categoría: Profesor/a axudante doutor/a
Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Departamento: Didácticas Especiais
Titulación: Doutor
Centro de traballo: 202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)
Dedicación: Tempo completo
Duración contrato: Curso completo
Perfil/docencia:
[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):
G050915 Novas tendencias de exercicio físico en adultos maiores con patoloxías
G110921 A educación física como medio de interdisciplinaridade
G110925 Seguridade e hábitos saudables a través da educación física
Observacións: Baremo I

+información


X