Seleccionar página

É unha iniciativa de sinerxia recíproca e colaboración, entre o colexio e @s colexiad@s máis activos e comprometidos coa defensa e crecemento da profesións desde o compromiso ético e a calidade nos servizos, para a mellor difusión da Educación Físico Deportiva a través das redes sociais e os medios de comunicación.