Seleccionar página

 proxectos solidarios recoñecidos: Noraboa!

  que son os recoñecementos solidarios

O obxecto dos recoñecementos é dar traslado á sociedade o traballo de Educadores/as Físico Deportivos/as que se atopen ao frente ou colaborando activamente con proxectos de carácter solidario vinculados á actividade física, educación física e o deporte na nosa Comunidade Autónoma.

Os recoñecementos non conlevan ningunha contraprestación económica.

PRESENTA UN PROXECTO SOLIDARIO

k

Formulario

Nos espazos do formulario habilitados aos efectos, detallaranse as características do proxecto solidario, explicando as razóns para a súa valoración.

 

Proposta de candidaturas

Non serán admitidas candidaturas en nome propio.

 

Cantos proxectos podo presentar?

Cada educador/a físico deportivo/a colexiado/a non poderá presentar máis dun proxecto.