Seleccionar página
QUIXERAMOS PRESENTARCHE TAMÉN, ANTES DE ACCEDER AOS TRÁMITES DE COLEXIACIÓN, UNHA INFORMACIÓN SOBRE AS SAÍDAS PROFESIONAIS E ALGÚNS COMPAÑEIROS/AS DE REFERENCIA EN GALICIA E AS SÚAS RAZÓNS PARA COLEXIARSE

[Vía Consejo COLEF – 01/09/2021]

AS SAÍDAS PROFESIONAIS DAS PERSOAS EGRESADAS EN CAFD

O Grao Universitario en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ten unha profesión asociada que actualmente está pendente de cambio de denominación. Ao principio denominabámonos ‘Profesores de Educación Física’, non só os que se dedicaban ao ensino, senón tamén os que se dedicaban a todos os ámbitos, como a preparación física ou a dirección e xestión. Hoxe en día o nome actual da nosa profesión é ‘Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte’. Dado que xa non se imparte a licenciatura, debía cambiarse, e agora o Goberno está a terminarnos de tramitar o cambio por educadoras e educadores físico deportivos.

A que nos dedicamos as educadoras e educadores físico deportivos? Ao ensino da Educación Física, é dicir, como profesores da área en Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional, e tamén como profesores universitarios e de ensinos vinculados ao deporte. Á preparación física de deportistas e equipos, e tamén á súa readaptación físico-deportiva. Ao exercicio físico orientado á saúde, tanto en centros deportivos como en centros sanitarios. Á dirección e xestión deportiva, especialmente con carácter científico-técnico, en organizacións de todo tipo que levan a cabo actividades e eventos de educación física, actividade física e deporte. Estes actos profesionais propios das educadoras e educadores físico deportivos están regulados en varias Comunidades Autónomas, e só se pode exercer en determinadas ocupacións tendo o Grao Universitario en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Ademais do anteriormente mencionado, o adestramento persoal é unha ocupación que en varias Comunidades Autónomas só pode exercerse con este Grao Universitario, por exemplo en Extremadura, na Comunidade de Madrid, na Rexión de Murcia ou en Navarra.

O MERCADO DE TRABALLO DAS PERSOAS EGRESADAS EN CAFD

O sector está a crecer e estase profesionalizando cada vez máis. Hai espazo tanto para as persoas que teñen unha titulación oficial técnica, como para as persoas que deciden estudar o Grao Universitario en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Aproximadamente o 10% das persoas egresadas de todos os ensinos oficiais vinculadas ao deporte son deste Grao Universitario. Iso si, é necesario abordar unha ordenación estatal, que está prevista no ‘Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia’, pois ademais do caos que está a provocar que nove CCAA abordasen regulacións profesionais do deporte diferentes, os ensinos non teñen un deseño coordinado, como o propio Consejo COLEF sinalou no seu Manifiesto por un sistema de formación acorde ao empleo no deporte. Non só iso, senón que as clasificacións, como a de ocupacións (CNO), non reflicten a realidade do sector, e están a xerar unha gran precarización. Debido a que non hai un axeitado marco desde o que analizar a situación da profesión, o Consejo COLEF cada ano rescata os datos de paro e novos contratos das persoas con Titulación Universitaria en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, e publícaos na súa Memoria (Histórico de Memorias). Neste senso, aínda que as últimas referencias indican que a taxa de paro entre as persoas que estudaron Ciencias da Actividade Física e do Deporte é baixa, as ocupacións nas que se enmarcan ou non pertencen ao sector ou, por esa falta de ordenación e adecuación da CNO, atópanse nunha situación de precariedade en categorías que non lles corresponden.

 

INFORMACIÓN SOBRE COTAS E PROMOCIÓNS DE COLEXIACIÓN

Cotas 2024