Seleccionar página

O MINISTERIO DE SANIDADE PUBLICA UNHA GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PARA A PREVENCIÓN DA PROPAGACIÓN DOS SARS-COV-2 EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

As instalacións deben centrarse en que os virsus que puideran estar en gotas ou partículas non afecten a outros usuarios, trasmitíndolles a infección.

Polo tanto, as instalacións poden contribuir a reducir o risco de que unha persoa infectada, que podería ser asintomática, contaxie a outros usuarios que estén no mismo espazos, además de evitar propagar o coronavirus a outras zonas do eficio, diminuindo o perigo de contaxio.

Está demostrado que o risco de contaxio por vía aérez polo virus SARS-CoV-2 no interior dos edificios é máis elevado cando existe pouca ventilación. É preciso que o aporte de aire exterior sexa o máximo que permita o sistema que atenda ó edificio.

Para aqueles locais onde os sistemas existentes non poidan garantir unha renovación de aire axeitada débense mellorar os sistemas de filtración tanto como sexa técnicamente posible.

  • Ozono. Non hay datos dispoñibles sobre a eficacia xermicida sobre o SARS-CoV-2. Pese a ter propiedades desinfectantes, é perigoso para a saúde. Non se poden usar equipos basados en xeración de ozono en locais con presenza de persoa.
  • Luz ultravioleta de radiación corta UV-C. Emprégase no sector sanitario pero non garantiza a eliminación total de patóxenos. A OMS advirte contra o uso de lámpadas UV-C para desinfectar mans ou pel.
  • Oxidación fotocatalítica, comúnmente chamada PCO. Demóstrase moi eficaz na neutralización dos patóxenos aerotransportados, pero debe ser deseñada e instalada de tal xeito que se eviten posibles compostos residuais que poidan formarse durante o proceso.
  • Ionización bipolar. Alta efectividade na eliminación de partículas, pero non existen evidencias sobre a saúde das persoas.
  • Climatización de expansión directa (tipo split ou otros) que, adicionalmente aos filtros estándar, poden equipar fases de filtrado e purificación de aire adicionais.

Consulta outra información de interese no documento completo