Seleccionar página

Logo da modificación da Lei Orgánica de Educación, preséntase unha oportunidade única para que a normativa de desenvolvemento da LOMLOE plasme as indicacións da UNESCO, as solicitudes do Consello COLEF e os colectivos docentes da área de Educación Física, así como as reclamacións que políticos de todos os partidos realizaron mediante proposicións non de lei tanto no Congreso dos Deputados como nos hemiciclos autonómicos.

Que solicitamos?

Coñece todo o argumentario e adhírete ao Manifesto.