Seleccionar página

Where are public swimming pools in Washington, DC? Check out this ...

Informe CSIC sobre a transmisión do SARS-C0V2 en praias e piscinas (08/05/2020)

“Non hai evidencia de que o virus que causa CIVD-19 poida transmitirse ás persoas a través da auga en piscinas, jacuzzis, spas ou áreas de xogo coa auga. o funcionamento e mantemento axeitados (incluidas a desinfección con cloro ou bromo) destas instalacións deberían inactivar o virus na auga”.

Guía Ministerio de SanidadeGuía para a reapertura de piscinas (05/05/2020)

Recomendacións deseñadas para establecer estándares mínimos nas operacións e mantemento para a reapertura das piscinas definidas no RD 742/2013, co fin de minimizar o potencial de transmisión de COVID-19 e proporcionar un ambiente seguro  saludable nestas instalacións.