COLEF Galicia convoca os Premios COLEF Galicia 2020 ca finalidade de recoñecer, apoiar e visibilizar o traballo de persoas de recoñecido prestixio nos diversos ámbitos da actividade físico-deportiva galega que no exercicio da súa actividade ao longo da súa traxectoria profesional, teñan contribuído a impulsar ou difundir os valores da actividades físico-deportiva e de forma extraordinaria a garantía dos intereses da cidadanía na prestación de servicios físico-deportivos e a defensa desta organización colexial, da profesión ou dos seus membros colexiados.

Candidaturas presentadas definitivas (11/02/2020)

 • Docencia: Cristina López Villar – Nº 8.375
 • Xestión deportiva: Francisco Cortegoso Díaz – Nº 11.344
 • Rendemento deportivo: Mariano García Verdugo – Nº 13.214
 • Saúde: Mª Isabel Rodríguez López – Nº 8.321
 • Social: Jorge Fortes Nogueira – Nº 12.156

As categorías dos premios corresponden cos seis ámbitos de actuación da profesión:

 • Docencia
 • Xestión deportiva
 • Rendemento deportivo
 • Saúde
 • Recreativo
 • Social

Axenda:

20 xaneiro: publicación da convocatoria e envío á colexiación.
21 xaneiro a 4 febreiro: presentación candidaturas.
5 febreiro: publicación candidaturas provisionais.
6 a 10 febreiro: reclamacións ás candidaturas provisionais.
11 febreiro: publicación candidaturas definitivas.
12 a 26 febreiro: votacións.
27 febreiro: publicación votos; proclamación provisional persoas premiadas.
28 febreiro a 3 marzo: reclamacións aos votos das candidaturas.
4 marzo: proclamación definitiva das persoas premiadas

Ver bases de los premios

Ver formulario de presentación de candidaturas


X