Seleccionar página

Coa nova campaña da renda do 2017, que comezou no mes de abril de 2018, recordármoslle que poden solicitar un certificado de colexiación (factura) da súa cuota de 2017.

Queremos aclarar que segundo indica que la Lei 35/2006 e o RD 439/2007 os gastos de serán deducibles nos casos de colexiación obrigatoria, é dicir, para todos aqueles que traballan en empresas, entidades non estatais ou por conta propia: “… cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo …”.

Aqueles non afectados por esta situación, baixo a súa responsabilidade, poden incluir este gasto deducible.

A cuota é un gasto deducible na casilla 014

Data límite de presentación: 4 de abril ao 2 de xullo de 2018.