Seleccionar página

Coa nova campaña da RENDA 2022, que xa comezou, as persoas colexiadas interesadas en deducir a cota colexial, poden presentar o cargo bancario, solicitarnos un certificado, ou descargalo directamente desde a zona de usuario da Plataforma Colexial, no apartado “Certificados” + “Novo Certificado” + “Certificado da Renda 2022”.

NOTA DE ACLARACIÓN DO CERTIFICADO RENTA 2022

Quixeramos recordar que segundo indica a Lei 35/2006 e o RD 439/2007 o gasto de colexiación será deducible naqueles casos de colexiación obrigatoria, é dicir, para aquelas persoas colexiadas traballando por conta propia, en empresas ou entidades non públicas…, e nos casos de non afectados por esta situación, baixo a súa responsabilidade, poden incluir este gasto deducible (Casilla 015).

Prazo de presentación RENTA 2022: 11 de abril ao 30 de xuño de 2023.